Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe inrichting Herk en Mombeekvallei

Dit project is een onderdeel van Waterlandschap 1.0 - Herk en Mombeekvallei: blauwgroene drager in het buitengebied van Haspengouw

Groenblauwe inrichting Herk en Mombeekvallei

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren werkt samen met andere actoren die actief zijn in het buitengebied aan een klimaatrobuuste inrichting van de waardevolle valleisystemen van de Herk en Mombeek. Samen met landbouwers en andere grondeigenaars wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor waterschaarste en droogte in de valleien van de Herk en Mombeek en hun zijbeken. Zo wordt een infiltrerend overstromingsgebied op de Herkebeek in Broekom aangelegd. In Batsheers wordt de sponsfunctie van de vallei van de Grondelingenbeek versterkt. De Lerebeek krijgt een betere structuur. Daarnaast wordt uit enkele vijvers slib verwijderd. Deze maatregelen zorgen voor het herstel van de natuurlijke buffercapaciteit en bevorderen de infiltratie van hemelwater. Deze maatregen helpen ook om de streek te beschermen tegen wateroverlast.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.