Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projecten

Projecten beperken de kans op waterschaarste door het watersysteem of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.

Projecten

Projecten beperken de kans op waterschaarste door het watersysteem of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


Projectoproepen

In deze handige interactieve pdf vind je een overzicht van alle projectoproepen.


projectoproepen.png

20220210-BlueDeal-programmamatrix-interactief

PDF | 11 MB | 29 PAGINA'S

DownloadProjectenOverzicht Projecten

Hier vind je een overzicht van de Blue Deal projecten.Op de kaart

Bekijk welke investeringen waar gebeuren.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.