Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sensibiliseren over de impact van verharding

Departement Omgeving neemt verschillende initiatieven voor het sensibiliseren van lokale actoren met betrekking tot de impact van verharding. De impact van vele kleine verhardingen is vaak niet te onderschatten.
Deze initiatieven richten zich naar burgers, lokale besturen en naar bedrijven.

Specifieke voorbeelden hiervan zijn:

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.