Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Betere bescherming van oppervlaktewater voor drinkwater

Uit oppervlaktewater drinkbaar water maken kan in tijden van aanhoudende droogte voor bijkomende uitdagingen zorgen. VMM actualiseert het bestaande wettelijk kader van de afbakening, normering en bescherming van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.