Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstelbeleid voor habitatrichtlijn-gebieden

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan een herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden die kampen met structurele verdroging. Habitatrichtlijngebieden, ook speciale beschermingszones genoemd, maken deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuur.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.