Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Winterbed Kleine Zenne

Een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Departement Omgeving, provincie Vlaams-Brabant, Sint-Pieters Leeuw en de eigenaar van een bedrijventerrein leidde tot een grondruil en herbestemming die de heraanleg van een oude meander van de Zenne, de Kleine Zenne, mogelijk maakt. De aanleg van een winterbed langs de Zenne zorgt voor een betere sponswerking waardoor de Zenne en de omgeving beter beschermd zijn tegen droge perioden. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de bescherming tegen wateroverlast. Bovendien kan door dit project een nabijgelegen park substantieel worden uitgebreid.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.