Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Dijle

Klimaatrobuuste inrichting Dijle

De Dijle is een belangrijke ader door Leuven. In het verleden werd de Dijle op verschillende plaatsen overwelfd. De voorbije jaren zorgde de Vlaamse Milieumaatschappijt (VMM) voor het opnieuw openleggen van verschillende delen. Waar er zich opportuniteiten voordoen zal de VMM in Leuven ook de volgende jaren verder werken aan het opwaarderen van de Dijle. Dit zal zorgen voor een robuuster watersysteem waardoor de omgeving beter beschermd is tegen droogte.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.