Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hermeanderen van de Aa

Hermeanderen van de Aa

De Vlaamse Milieumaatschappij neemt in het natuurinrichtingsgebied 'Graafweide-Schupleer' het inititatief om de aanwezige meanders aan de sluiten op de Aa. Hierdoor zal het water langer worden vastgehouden in het overstromingsgebied van de Aa en zal er meer water beschikbaar zijn in droge perioden.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.