Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doordacht peilbeheer

In droge periodes daalt het waterpeil in onze waterlopen. Dit heeft een nefaste invloed op de natuur, de waterkwaliteit en de waterbeschikbaarheid. Een doordacht peilbeheer laat toe om het water beter vast te houden. De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) onderzoekt de peilstanden in de polders en wateringen, evalueert de huidige kaders voor drainage en peilbeheer in overleg met de relevante actoren en past deze aan waar nodig. Daarbij voorziet de CIW een kader om peildoelstellingen bindend te maken.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.