Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Water sharing is caring in Brasschaat

Buffer- en verdeelsysteem zorgt voor extra hemelwater voor een bedrijventerrein en de omgeving.

type
thema

Hemelwater vervangt grondwater

Samen regenwater bufferen en gebruiken als koelwater.

type
thema

Waterdelen in Harelbeke

Gezuiverd bedrijfsafvalwater voor twee buurbedrijven.

type
thema

Hermeanderen van de Aa

De realisatie van een robuuster watersysteem door hermeandering.

type
thema
Hermeanderen van de Aa

Kilmaatrobuuste inrichting Grote Beverdijkvaart

Aanleg van een winterbed om meer berging te kunnen realiseren.

type
thema

Winterbed Kleine Zenne

Dit zorgt voor verhoogde berging in en langs de Kleine Zenne.

type
thema

Winterbed Berwijn

De aanleg van een winterbed zorgt voor verhoogde waterberging.

type
thema
Winterbed Berwijn

Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Een natuurgebaseerde sanering in de Demerbroeken.

type
thema
Vernatting en sanering Winterbeek - de Hulpe

Pompinstallatie Halle

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Halle

Pompinstallatie Lembeek

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Lembeek


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.